Cookie beleid sv Groen Wit '62

De website van sv Groen Wit '62 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Jaarverslag

Jaarverslag

Jaarverslag werkzaamheden “Handy Man Team” (HMT) Groen-Wit 2018 - 2019
Inleiding:
Net als bij andere verenigingen zijn er ook binnen Groen-Wit diverse vele vrijwilligers, geen enkele vereniging kan zonder.
Een club vrijwilligers “het Handy Man Team (HMT)”zorgt voor het onderhoud van het complex.
Om de leden van Groen-Wit te informeren over het belang van het HMT is een jaarverslag gemaakt over de verrichte werkzaamheden van het afgelopen seizoen.
Het HMT werkt onder auspiciën van de stichting binnen Groen-Wit.
De heren Rob Speek en Jan te Koppele dragen de verantwoording over de organisatie en financiën voor de onderhoudswerkzaamheden van ons complex.

De leden van het HMT zijn:
Henny Korswagen, Ron van IJzendoorn, Henk v.d. Spreng, Gert Schiphorst, Donald Reinink, Wiebren Koopman, Albert Berendsen, Bob van Schijndel, Fred Kramer, Ljubo Djakic, Ruud v.d. Heuvel en Johan de Groot.

Dit team komt standaard elke maandagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur bij elkaar om onderhoudsklussen uit te voeren.
Note!-
Door de hoeveelheid werkzaamheden, weeromstandigheden en diverse bijzondere klussen, wordt er door diverse leden van het HMT met grote regelmaat ook op andere dagen dan de maandagmiddag vrijwillig gewerkt.

Benadrukt wordt dat het HMT haar werk geheel op vrijwillige basis uitvoert er is geen enkele
financiële (vrijwilligers) vergoeding.
Mede hierdoor is het dan ook geen verplichting om elke maandagmiddag te komen.
Het is wel de gewoonte dat het HMT na gedane arbeid nog even na gaat praten onder het genot van een drankje – geserveerd door onze ere voorzitter Lammert Hoogenberg - en een hapje in de vorm van een bittergarnituur. En hoe raar het ook klinkt, hierover bestaat toch enig kritiek binnen onze vereniging.

Dit jaarverslag beperkt zich tot de uitvoerende werkzaamheden van het HMT over de
periode van 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019
In de bijlage vindt u een compleet overzicht met standaard werkzaamheden.
Dit overzicht geeft een goed beeld wat er jaarlijks zo allemaal gedaan moet worden om ons complex te kunnen onderhouden.
De werkzaamheden zijn in twee delen gesplitst.
• Enkele (standaard) werkzaamheden met een nader uitleg.
• Een opsomming van werkzaamheden per maand.
Note!
Hoewel het vaak gebeurt, wordt het grasmaaien, onkruid wieden, borstelen/eggen van de drie kunstgrasvelden, schoonmaken van o.a. dug-outs en reclame borden in dit verslag verder niet behandeld.

Enkele (standaard) werkzaamheden met een nadere uitleg:
Beregenen:
De maanden augustus en september moest er – door de aanhoudende droogte - volop beregend worden op de grasvelden 4 en 5. Dit hield in dat meerdere keren per week (i.s.m. met de accommodatie medewerker) bijstand werd gevraagd van het HMT.
Er werd gewerkt met een sterk verouderd beregeningssysteem. Het was een tijdrovend geheel om alle slangen uit te leggen om één veld goed te kunnen beregenen. Nadat één veld was beregend, moest het geheel worden verplaatst naar het andere veld. Beide velden zijn in die periode meerder keren beregend. Dit alles vergde een planmatige aanpak en de bereidwilligheid van voldoende vrijwilligers op meerdere dagen in de week.

Bijkomend nadeel was wel dat de doelen op de grasvelden een vieze gele kleur kregen.
Met water en citroenzuur werden deze dan weer schoongemaakt.
Bladblazen:
In de herfst vallen de bladeren van de bomen. Dit betekent voor het HMT dat op – zeker de kunstgrasvelden – de bladeren van de velden geblazen moeten worden en afgevoerd.
Een vervelende klus maar het is noodzakelijk.
Om de velden in het speelweekend “bladvrij” te krijgen, werd er naast de standaard maandagmiddag, ook op andere tijdstippen (vaak op de vrijdag) door het HMT bijstand verleend.
Schade herstel:
Ook dit seizoen werden er weer tal van schades aangericht op ons complex zoals;
• Het hekwerk rondom het complex werd op meerdere plaatsen “doorgeknipt” om het veld te
kunnen betreden. Met name op de velden 4 en 5 is dit diverse keren gebeurd.
• Nagenoeg alle doelnetten (van de grote doelen, pupillen doelen en trainingsdoeltjes), zijn
aan het begin van het seizoen vervangen. Geconstateerd werd dat diverse netten waren
doorgesneden.
• Bij meerdere doelen waren de beugels afgebroken en deze zijn vervangen door nieuwe.
• Door de koper diefstal vanuit de lichtmasten, is ervoor gezorgd dat, na herstel, de
openingen in de masten zijn dichtgelast.
• Regelmatig moesten er diverse lampen, TL bakken van de kleedkamers en elektrische bedrading worden
vervangen c.q. gerepareerd.
• Lekkages toilet-unit gerepareerd en de afvoer ontstopt.
• Diverse kapotte deursloten van kleedkamers vervangen.
• Diverse ballenvangers gerepareerd en of vervangen.
Afval:
Bij de standaard werkzaamheden staat vermeld; “Het verwijderen van het afval (legen sigarettenpeukenhouders) en het legen van de containers”.
Voor het HMT – met name Wiebren Koopman en Henny Korswagen - houdt het hiermee echter niet op. Al het afval wordt gescheiden (plastic en blik, koffiebekers en papier en restafval).
Met name alle plastic (lege) flesjes en blikjes worden verzameld en regelmatig ingeleverd.
En al het werk is niet voor niets. De wijze waarop het afval wordt gescheiden, is meerdere keren gewaardeerd. Zie hiervoor de “waardering cheques” in ons clubhuis.
Ook oud ijzer wordt verzameld en tegen een vergoeding ingeleverd.
Kleedkamers:
Het is binnen onze vereniging algemeen bekend dat de uitstraling van onze kleedkamers te wensen overlaat. Hoewel de kleedkamers wekelijks schoongemaakt worden, heeft het HMT na de winterstop geholpen om – eenmalig – alle kleedkamers met de hogedrukspuit grondig te reinigen. Het resultaat was duidelijk zichtbaar.

Een opsomming van werkzaamheden per maand.
Dit jaar zijn er erg veel werkzaamheden verricht – o.a. door de overname van het clubhuis van Atalante - die niet tot het standaard werkpakket behoorden.

Opsomming per maand:
Augustus 2018
Hekwerk voor nieuwe fietsenstalling:
Voor het beter kunnen stallen van de fietsen zijn de hoge delen van alle fietsenrekken verwijderd (weggeslepen). Tevens zijn er ijzeren gaasmatten geplaatst.
Scorebord hoofdveld:
Het verouderde digitale scorebord is vernieuwd.
Zo werden er nieuwe digitale vensters inclusief een digitale klok geplaatst en is het gehele bord schoongemaakt. Aan de achterzijde is een reclamebord bevestigd.
Controle en onderhoud speeltoestellen inclusief bijwerken boomschorslaag.

September 2018
Nieuwe ballen-lockers (groen-witte kleuren) in elkaar gezet.
Het geheel heeft een professionele uitstraling en is erg nuttig binnen onze vereniging.
Een prachtig resultaat.
In de maand augustus en september is er veel werk verricht om mollen te vangen. In eerste instantie werd gedacht aan een woelmuizenplaag en daar ging ook dan ook eerst alle aandacht en actie naar uit. Achteraf bleken het toch diverse mollen te zijn. Best een aardig karwei geweest.
Oktober 2018
Herstelwerk bestrating terras nabij kantine en langs de velden 2 en 3.
Ballenvanger kunstgrasveld (=KGV) 2 (A1 zijde) vervangen.
Reparatie slot kleedkamer 6
Toilet urinoirs + wasbakken ontstopt
Takken in afwatering bij ballenpoort veld 4 verwijderd.
November 2019
Nieuwe ballenvanger opgehangen tussen veld 2 en 3 -A1 kant.
Reparatie reclamebord “vandalisme”
Nieuwe doelnetten - in Groen Wit kleur – op het hoofdveld geplaatst.
Reparatie buitenlamp.

Alle klapdoelen nagekeken en hersteld.
Toegangsdeur veld 2 hersteld
4 pupillen doelen (zonder net) bij elkaar gezet op veld 4
Blijkbaar zijn deze doelen het gehele jaar niet gebruikt.

December 2018
Buitenlamp bij ingang kleedkamers gerepareerd
Terrasverlichting voor een deel gerepareerd.
Rechter achterwiel tractor gerepareerd
Januari 2019
Assistentie klaverbladloop
Diverse struiken gerooid met name op veld 4.
Omheining veld 4 gecontroleerd op beschadigingen
Volledige terrasverlichting nagekeken en gerepareerd
Februari 2019
Alle toegangsdeuren van de KGV 2 en 3 gerepareerd en nader afgesteld.
Diverse TL lampen kleedkamers vervangen en enkele armaturen gerepareerd.
Hekwerk “panna” veld gerepareerd.
Elektriciteit buitenkant (aankomst bij clubhuis) gerepareerd.
Tuintje bij clubhuis voorzien van tuingrond en struiken gesnoeid.
Aan de buitenkant van het clubhuis diverse elektrische leidingen verlegd en lampen vervangen.
Compressor (ballenpomp) gecontroleerd, bleek onherstelbaar
Tegels gelegd tussen clubhuis Groen-Wit en (v/h) Atalante. Ook de houten toegangsdeur hersteld.
Maart 2019
Nieuwe ballenpomp (elektrisch) geïnstalleerd.
Betegeling clubhuis (deel Atalante) afgewerkt.
Dug-Out veld drie stormbestendig gemaakt
Diverse doelnetten (kleine doeltjes) vervangen
Weer TL verlichting van enkele kleedkamers (inclusief armaturen) vervangen.
Gestart met het opnieuw leggen en verbreden van het tegelterras langs clubhuis (v/h Atalante).
Een totale oppervlakte van ruim 200 vierkante meter.
Een grote klus die vele (werk)dagen heeft gekost maar dat wel tot een prima resultaat heeft geleid.
Met dank aan de vakman Henk v.d. Spreng
De ingang bij clubhuis (v/h Atalante) hersteld. Voor een betere vergrendeling van de toegangspoort moesten er twee gaten in de tegels geboord.
April 2019
Het opnieuw leggen en verbreding tegelterras – na vele dagen werk – werd half april afgerond.
Doelnet groot trainingsdoel gerepareerd.
Alle kleine trainingsdoeltjes voorzien van nieuwe netten.

Mei 2019
Deurklinken van enkele kleedkamers 4 gerepareerd.
Onder beugel van een groot doel op KGV 2 gerepareerd.
Nieuwe ballenvanger geplaatst tussen KGV 2 en 3
Juni, juli 2019
Kapotte waterleiding bij kleedkamer 6 hersteld. Moeilijke klus maar uiteindelijk wel gelukt.
Schutting tussen (v/h) clubhuis Atalante en Groen-Wit verwijderd
Deur van toilet unit gerepareerd.
Afgebroken klem van hek op veld 2 gerepareerd.
Op veld 5 zijn er 7 – dode - bomen omgezaagd en verwijderd.
De kantine van (v/h) Atalante heeft een complete make over gehad.
Nagenoeg alles is opnieuw en fris geschilderd. Nieuwe plafondplaten geplaatst en Ledverlichting geïnstalleerd.
Vanaf 1 september 2019 zal dit gedeelte – door de week - worden gebruikt voor BSO.
In de kleedkamers (v/h) Atalante is centrale verwarming aangebracht.
Het “theehok” en het tassenrek zijn verwijderd.
Kleedkamer 2 B is omgetoverd tot een nieuwe massageruimte.
De gehele vloeroppervlakte is prachtig betegeld en gevoegd. Alles is opnieuw in frisse kleuren geverfd. Onze masseurs kunnen vanaf het nieuwe seizoen ober een professionele werkruimte beschikken.
De dameskleedkamer is veranderd in een vaste toiletunit voor dames en heren.

De dameskleedkamer is nu gesitueerd in een van de kleedkamers van v/h Atalante.
Note!
Naar verwachting zal het geheel voor aanvang nieuwe seizoen zijn afgerond.
Het oude massagehok en de toiletunit zullen tegen die tijd zijn verwijderd.

Bijlage: Standaard werkzaamheden HMT - Groen-Wit

TAKENPAKKET: Onderhoud sportcomplex.

Standaard werkzaamheden (op vrijwillige basis):

Tijdstip uitvoering:
Iedere (werk)maandag van 13.00 uur tot ca 16.30 uur.
Op andere dagen kan een beroep worden gedaan op leden van het HMT. Dit alleen ingeval bij een Ad Hoc spoedklus, weeromstandigheden (beregenen, bladblazen) of borstelen. (KGV 1,2,3 op maandag in gebruik door de scholen).
- 1x per 2 weken borstelen van de kunstgrasvelden (bij droge velden).
- Na 2x borstelen de kunstgrasvelden “eggen” (2x borstelen en 1x eggen).
- Onkruid wieden c.q. verdelgen bij omheining en paden kunstgrasvelden.
- Grasmaaien bij doelen, randen velden 4 en 5.
- Grasmaaien bij “talud” hoofdveld, terras en omheining velden.
- Na speelweekeinde: Wegwerken speelschade op de velden 4 en 5 (zand en gras weer terugbrengen op de schadeplaats, eventueel opvullen tot aan graswortelgrens.
- Struiken, bebossing snoeien.
- Onderhoud (herstellen schoonmaken) Dug-Outs alle velden.
- Controle + evt. herstellen doelnetten en ballenvangers (alle velden).
- Controle + evt. herstellen schade aan het hekwerk (alle velden).
- Verwijderen afval rondom de velden (stofzuigen sigarettenpeuk houders);
- Controle en eventueel legen afvalcontainers (alle velden) *
- Schoonmaken reclame borden.
- Dak/afvoer kleedkamers controleren.
- Bestrating/verzakkingen hertstellen (kleine oppervlaktes)
- Onderhoud “speel tuintje”.
**Eventuele ondersteuning bij o.a. “klaverbladloop” en voorbereiding toernooien.
Herfst:
- Wekelijks bladblazen – indien nodig en alle velden plus fietsenstalling.
- Tevens alle boomvruchten (eikels) wegblazen / verwijderen van alle velden.
Zomer:
- Bij aanhoudende droogte de velden 4 en 5 “beregenen”

- Beregenen ook zonder droogte:
Eind juni vindt het jaarlijks groot onderhoud plaats van de grasvelden en wordt opnieuw ingezaaid, tevens groot onderhoud KGV 1, 2 en 3.
Note! De leverancier geeft aan wanneer er door Groen-Wit moet worden beregend.

- Voorafgaand aan het inzaaien c.q. groot onderhoud de doelen verwijderen of inwikkelen met plasticfolie. Hiermee wordt voorkomen dat de doelen bruin gaan uitslaan wanneer er wordt beregend.
Anders achteraf de doelen schoonmaken met citroenzuur (1:10)
Als de doelen worden verwijderd, deze dan merken voor het terugplaatsen in de juiste grondbussen. Reden: voor het verwijderen controleren op de juiste hoogte van de doellat.

- Einde seizoen/trainingen klapdoelen KGV op slot zetten.
Voor de start van een nieuw seizoen.
- Alle doelen zijn schoongewassen.
- Alle dug-outs zijn schoongewassen.
- Alle doelen zijn voorzien van goede doelnetten.
- Alle ballenvangers zijn deugdelijk.
- Grote schoonmaak clubhuis, kleedkamers en toilet groepen.
- Alle reclameborden zijn schoongewassen.
- Toegangshek “Welkom - bedankt” schoonmaken.
- Alle vlaggenmasten controleren op goede werking*.
- Controle drainage.
- Controle lichtmasten.

 


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!