Cookie beleid sv Groen Wit '62

De website van sv Groen Wit '62 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Nieuws vanuit de werkgroepen

Nieuws vanuit de werkgroepen

In 2018 zijn er onder begeleiding van de KNVB bijeenkomsten gehouden die tot doel hadden om Groen Wit in beweging te krijgen en er voor te zorgen dat er nieuwe activiteiten plaats gaan vinden. Tevens is het streven om meer vrijwilligers te krijgen die mee kunnen helpen met de vele werrkzaamheden die er ziijn binnen een voetbalclub. Vanuit deze bijeenkomsten ontstonden 6 werkgroepn die zich bezig gaan houden met een bepaald onderdeel. Deze 6 wrekgroepn zijn:
* Communicatie
* Technische zaken
* Accomodatie
* Kantine
* Vrijwilligers
* Sponsoring
Deze pagina is bedoeld om u op de hoogte te houden van de vorderingen van deze werkgroep.

26 augustus 2019

Communicatie

 Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de nieuw website. Het is bijna zover en de site gaat deze week online. Op de site is de informatie gemakkelijk te vinden. De 1e trainer heeft instructie gehad om de pagina's van het eigen team te kunnen vullen. Alle informatie kan met een druk op de knop gedeeld worden met de facebookpagina van Groen Wit. Er is de mogelijkheid om pushberichten uit te sturen naar de spelers van het eigen team of algemene pushberichten mits u de app via de site heeft gedownload. De vistekaartjes van de nieuwe site zijn gedruk en liggen klaar om uitgedeeld te worden.

De Nieuwsbrief staat klaar en zal verstuurd worden zodra de site online  is.
Dit gaat automatisch als er van u een e-mailadres bekend is.
Ontvangt u de Nieuwsbrief niet en wilt u dat wel mail dan uw naam en e-mail adres naar: [email protected] Wij zorgen er dan voor dat dit opgenomen wordt in het bestand en dat u de volgende nieuwsbrief wel ontvangt.

Er is nog veel meer mogelijk met deze site en die mogelijkheden 
zullen we gaan onderzoeken en langzamerhand de modules gaan 
toevoegen en in gebruik gaan nemen.

De komende tijd zullen we een workshop verzorgen voor alle mensen 
die zelf pagina's moeten kunnen vullen op de site.

Wij hopen hiermee de communicatie van alles binnen Groen Wit en de teams beter voor elkaar te hebben.

Heeft u vragen of suggesties dan horen wij dit graag via het contact
formulier op de site. Kies dan voor Webbeheer.

Kantine

Groen Wit’62 gaat zorgen voor meer structuur door het samenstellen van een Ontspannings- en een Kantinecommissie. De eerstgenoemde commissie richt zich op evenementen en activiteiten. De kantinecommissie richt zich op de kantine gerelateerde zaken bij evenementen, activiteiten en wedstrijddagen. De rollen en verantwoordelijkheden moeten nog bepaald worden.Heb je nog  goede ideeën, pak de bal op en help ons verder!

Vrijwilligers

Er komt een nieuwe vrijwilligerscommissie bij Groen Wit’62. Zij starten als eerste met het in het leven roepen van ‘clubambassadeurs’. Nieuwe leden moeten zich snel thuis voelen bij onze vereniging daarom worden ze welkom geheten en wegwijs gemaakt binnen onze club. Onze nieuwe leden tekenen een overeenkomst waarbij ze kunnen aangeven welke ondersteuning ze zelf willen en kunnen geven aan Groen Wit’62

Vrijwilligers commissie brengt de taken dichterbij de leden.
Om iedereen inzicht te geven in de vele taken die er zijn binnen de vereniging en de stap kleiner te maken, ook een taak op te pakken zetten we de taken zo goed mogelijk op papier.
Wanneer gebeuren de taken, hoeveel uur ben je er mee bezig...op dat soort vragen proberen we antwoord te geven.
Iedereen snapt dat we met zn allen mee moeten werken om onze grote club draaiende te houden

Technische zaken

Het bestuur van Groen Wit’62 heeft een ‘Hoofd Opleidingen’ aangesteld. Het beleidsplan technische zaken wordt op dit moment herschreven waarin ook de functie van Hoofd Opleiding ingebet gaat worden. Het nieuwe seizoen wordt gestart met een startmoment  per categorie voor spelers en trainers. Een moment waarop de teams per  categorie de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met de contactpersonen per categorie.

Accommodatie

Er komt verbeterde bewegwijzering op ons sportpark.  We starten met het onderzoek om onze entree te verbeteren. Het gaat hierbij ook om praktische zaken als de aanwezigheid of eventuele verwijdering ons van tassenrek, fietsenstalling en theehok. De eerste resultaten moeten snel zichtbaar zijn. Een belangrijk punt van aandacht is het maken van beleid op het gebied van roken op ons sportpark. Inmiddels is er in de zomerstop heel hard gewerkt op het sportpark. Het theehok, fietsenhok en tassenrek zijn weg. De oude dameskleedkamer wordt omgebouwd tot nieuw sanitair. Kleedkamer 2B wordt omgebouwd tot nieuw massagehok. Daarna zal het oude sanitair en massagehok afgebroken worden. De kleedkamers die bij Atalante hoorden (en nu van ons zijn) worden aangepast zodat ze voor de voetbal bruikbaar zijn. Ook heeft u het afgelopen jaar kunnen zien dat er met de stalling voor fietsen het een en ander gedaan is. Ook de parkeerplaats is aangepast. 

Enkele foto's van de werkzaamheden op ons sportpark door vrijwilligers.


Een veel meer open gezicht. Daarnaast wordt er in de dameskleedkamer nieuw sanitair gemaakt waarna ook het huidige oude toiletgebouw wordt afgebroken. 

Er wordt ook hard gewerkt om in 1 van de kleedkamers het nieuwe massagehok te realiseren. Diverse mensen zijn hier erg druk mee. Als dat klaar is wordt het huidige massagehok ook afgebroken.Sponsoring

De werkgroep sponsoring is op dit moment vooral bezig met inventariseren en alles op een rijtje te zetten. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------December 2019
"Groen Wit '62 in beweging" de stand van zaken na een jaar

We hebben het afgelopen jaar veel gedaan om Groen Wit ’62 toekomstbestendig te maken en houden. De eerste resultaten zijn duidelijk zichtbaar. Maar er staat nog meer te gebeuren. Verschillende commissies zijn druk bezig met het uitwerken van hun plan. Wil je meer weten lees dan vooral de notulen van de verschillende commissies. Veel leesplezier en een mooi en sportief 2020. 

Notulen bijeenkomst commissies
Datum: 26-11-2019
Aanwezig : Bert H., André V.(kantine), Mark v. D.(technische zaken), Udo N. (vrijwilligers),
Linda H. (communicatie), Sandra V. (vrijwilligers/oudPG), Justin v. d. E. (kantine en accommodatie) en Jeffrey D. (sponsoring)

Opening:

Sandra neemt vanavond de rol als voorzitter op zich en heet iedereen welkom. In haar welkomstwoord legt zij in het kort uit waarom we vanavond bij elkaar zitten.

Vanuit één van de commissies is de vraag gekomen om bij elkaar te komen, zodat we de leden kunnen informeren hoe het er met de verschillende commissies voorstaat.

• Wat is er al bereikt?
• Wat heeft nu de focus?
• Waar is nog iets nodig aan mankracht / knowhow / materieel?
• Tips en tops

Nog even ter verduidelijking, de volgende commissies zijn vanuit de sessies van ‘GROENWIT in beweging’ ontstaan:

Kantine, accommodatie, technische zaken, communicatie, vrijwilligers en sponsoring.

Na het welkomstwoord zal iedere commissie vertellen hoe het ervoor staat.

Kantine:

Als eerste neemt André het woord. Helaas moet hij constateren dat er van de in het begin zo enthousiaste groep, niets meer over is.
Wel geeft hij aan weer te proberen om de personen uit de commissie weer te gaan activeren.
Het oorspronkelijke plan van deze commissie was ook het gezelliger maken van de kantine, door eventueel de indeling te veranderen en het plaatsen van een lounge gedeelte.
Misschien was het de onduidelijkheid en het weggaan van personen waarom het tot een einde heeft geleid.
Er zijn een paar ideeën geopperd. Er moet nu gekeken worden naar een structuur waarin deze commissie gegoten kan worden. Wordt vervolgd.

Accommodatie:

André blijft nog even aan het woord, deze keer namens de accommodatie-commissie.
Er is de afgelopen tijd heel veel werk verzet door een grote groep mensen.
Hieronder een opsomming van de verschillende werkzaamheden:
- Nieuwe massageruimte
- Nieuwe toiletgroep (dames en heren)
- Ruimte Atalante (Bixo nieuwe huurder) opgefrist
- Keukenblok geplaatst in het wedstrijdsecretariaat
- Oude massagehok + toiletkeet weggehaald
- Tassenrek + theehok afgebroken

Wat er nu met stip op nummer 1 staat om in de aankomende periode nog te moeten gaan doen is: het creëren van een dameskleedkamer. We hebben begrepen dat hier al de nodige besluiten in genomen zijn en dat er snel mee aan het werk wordt gegaan.

Dan zijn er nog een aantal zaken die op het lijstje staan:

- Nieuw dak op kleedkamers die voorheen van Atalante waren, dit ook omdat daar zonnepanelen op gaan komen.
- Aansluiten van verwarming in diezelfde kleedkamers

Vanuit het bestuur is er op dit moment helaas geen lid die specifiek verantwoordelijk is voor onze accommodatie. Tot die tijd gebeurt de aansturing door de voorzitter en Ria d. B. (bestuurslid communicatie).

Bij de droomsessie is een heel mooi plan gepresenteerd, misschien was dat te mooi om waar te zijn? Maar waarom eigenlijk? De tijdsgeest, middelen, clubcultuur? Laten we er naar streven dat het toch nog waarheid zal worden, hierin is natuurlijk alle hulp welkom.

Technische zaken:

Namens technische zaken neemt Mark nu het woord.
Mariëlle P. heeft hij bereidt gevonden om TZ samen mee te bestieren.
Mariëlle = TZ Jeugd.
Mark = TZ Algemeen.
De afgelopen periode hebben zij met veel mensen om tafel gezeten.

Wat is er tot nu toe al bereikt?

- Een zicht op hoe het organigram TZ eruit moet gaan zien.
- Er is een technische (bestuurlijk) hart gevormd.
(Tech. Comm. Er zijn een aantal gegadigden en één vacant, dit wordt definitief na functieomschrijving en tijdsbestek.
(Evaluatie Comm. - John G., Johan d. G. en Laurens d. W.)

Waar zijn we op dit moment mee bezig?

- Invulling geven aan het organigram (personen en taken).
- Het op zoek zijn naar nieuwe / extra coördinatoren voor de jeugd.
- Samen met Bert Z. worden nu taakomschrijvingen en functieomschrijvingen uitgewerkt. In de wacht H.O.

Zodra alles bekend en ingevuld is, zal dit naar de leden worden gecommuniceerd.

Ook geeft Mark aan dat er twee speerpunten zijn:

- JEUGD voetbal op hoger niveau
- SAMENWERKEN

In het hele technische beleid zullen de trainers niet worden overgeslagen, zij worden naar meningen en ervaringen gevraagd. Dit wordt zeker in het plan meegenomen.

Communicatie:

Vervolgens neemt Linda het woord namens de communicatiecommissie.
Ook in deze commissie is de laatste tijd heel veel werk verricht.
Zij hebben eerst besproken wat er op korte termijn moest gaan gebeuren en dat heeft geresulteerd in onze nieuwe fantastische website.

Door onze nieuwe website kwamen er direct twee nieuwe mensen op het Groen Wit pad, die ook een bijdrage wilden leveren. Iemand bekend met Voetbalassist (waar de website mee gemaakt is) en iemand die in communicatie werkzaam is.

Het is zo dat de website beheerders (Ria en Linda) faciliteren, zij zorgen er dus voor dat berichten geplaatst worden, de informatie up to date is en dat de pagina’s zoveel mogelijk worden ingevuld.

Ze plegen dus geen redactie en maken geen teksten o.i.d.
Op termijn komen er meer richtlijnen voor het aanleveren van tekst en foto’s zodat alles meer een uniform geheel wordt en de te plaatsen artikelen compleet worden aangeleverd.

In de afgelopen periode, na het online gaan van de website, hebben Ria en Linda een deel van de trainers uitgelegd over hoe de nieuwe site werkt en ingevuld kan worden. Dit als pilot. Volgend jaar krijgen meer trainers en leden van de commissies deze uitleg, zodat ook hun deel van de website door hen zelf gevuld kan worden

Ook wordt er gekeken of we de website met nog meer modules kunnen uitbreiden. Binnen de website is veel meer mogelijk en dit zal gefaseerd worden ingevoerd.

Vrijwilligers:
Udo is nu aan het woord. De commissie bestaat nu uit drie man.

Er is aan een plan geschreven. Ook de bekendheid van de commissie is verhoogd. Daarnaast is er meer helderheid in de functies binnen de club. Wie doet wat. Er zijn functieomschrijvingen, maar we lopen nu tegen een stagnatie aan.

Er zijn de afgelopen tijd een aantal nieuwe vrijwilligers bij gekomen, alleen merken we dat er soms iets te laat actie wordt ondernomen om deze mensen te begeleiden.
Dit moeten we zien te voorkomen…. we moeten hen omarmen en behouden. Datzelfde moeten we ook doen met onze huidige groep vrijwilligers!!

Wat ons betreft moeten er wat zaken veranderen binnen de club om het beleid te laten slagen.

Hierbij zijn een aantal essentiële zaken van belang.

  • Wat is de ideale organisatorische structuur binnen onze vereniging?
  • Goed kijken naar de cultuur aangaande functies. Wie doet het op welke manier, waar zitten knelpunten in bijvoorbeeld tijd, karakters en zo al meer.

Er komt een vervolg met het bestuur en vrijwilligerscommissie om dit punt aan te pakken. Iemand van de KNVB komt om dat te begeleiden.

Er is een nieuwe functie binnen de club geïntroduceerd:
de club ambassadeur.
Deze functie zorgt ervoor dat mensen goed worden onthaald in de vereniging. Dus niet het koude inschrijfformulier zonder verdere uitleg en begeleiding.
De ambassadeur verteld iets over de vereniging, wat ze kunnen verwachten, maar ook wat wij van de nieuwe leden verwachten. Hij is aanspreekpunt voor nieuwe leden tot een trainer het overneemt.
Onze hoop is hierdoor de betrokkenheid te verhogen.
Deze functie is in overleg met jeugdbestuur, communicatie en de nieuwe ambassadeur vorm gegeven en zal z.s.m. starten.

Sponsoring:
Hierin neemt Jeffrey het woord en brengt de rest op de hoogte hoe het ervoor staat.
Het plan wat op de avonden werd gepresenteerd is nog steeds van kracht.
Vanuit daar wordt er nu stap voor stap verder gewerkt.
Wij weten dat er nog niet veel verandering zichtbaar is, maar dat wil niet zeggen dat er geen werk wordt verzet. Het vinden van nieuwe sponsors is nou eenmaal niet zo makkelijk.

Wat is er de afgelopen zes maand achter de schermen veel gebeurd:
- We hebben de twaalf wedstrijdballen van het 1e elftal ter sponsoring aangeboden en ook alle twaalf vrij snel “verkocht”.
- We hebben de beoogde sponsorpakketten tegen het licht gehouden en uiteindelijk definitief gemaakt.
- Er is een sponsorgids gemaakt, waarmee we ons kunnen presenteren bij potentiële nieuwe sponsors.
- Uiteraard is het “normale” werk van het werven en behouden van sponsors doorgegaan.

Sluiting:
Om 21:15 uur heeft Sandra het laatste woord en sluit ze deze bijeenkomst.
De conclusie van ons allen is als volgt: Er is de laatste maanden veel werk verricht, maar er ligt nog zoveel meer werk op ons te wachten. Iedereen is het er wel over eens dat meer handjes heel welkom zijn.

Dus heb je tijd, heb je een netwerk of wil je weten wat je eventueel voor één van onze commissies kan betekenen? Twijfel niet en neem contact met één van ons op via de button contact- kiezen van afdeling.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!